Moderní metody obrábění nabídnou řadu možností

Současné obrábění je celkem hojně využívaný technologický proces, pomocí kterého lze mu konkrétního produktu dosáhnout požadovaného tvaru. Současné metody obrábění se neustále vyvíjejí, což logicky přináší hlavně jistotu efektivity, stejně jako jistoty spojené například také s jednoduchostí, ale i možností vytvořit téměř jakýkoliv produkt. A jaké jsou nejoblíbenější?

Elektrojiskrové obrábění

Tato metoda má celkem zajímavou historii, jelikož vznikla již v šedesátých letech. Díky mnoha inovacím můžeme říci, že posledních patnáct let doslova dominuje. A to z toho důvod, že k obrábění nejsou používány metody klasické, ale je používán elektrický náboj. Ideální volba tam, kde j cílem prvotřídní produkt.

steeltec-cz-2

CNC obrábění

S nástupem této technologie byla spojena především jistota vysoké přesnosti, ale také rychlosti. Celý proces je po naprogramování řízen počítačem. I když ve svém začátku byl tento postup spojený spíše s kusovou výrobou, dnes už se využívá i v oblasti efektivní sériové výroby. Ta je díky možnosti použít i menší množství materiálu velmi efektivní, a to i z hlediska finančních nákladů.

Roli hraje i použité zařízení

V rámci možností, kvality a celkové efektivity hraje roli i použití jednotlivých nástrojů. Špičková nástrojárna by měla být spojena hlavně s jistotou bohatého výběru jednotlivých zařízení. Sem by se měly řadit primárně různé frézky, stejně jako klasické obráběcí stroje. Chybět by však neměly ani rovinné brusky, drátové řezačky, popřípadě také vyjiskřovačka. To vše jsou možnosti, které lze v oblasti obrábění kovů a výrobě finálního produktu použít. Jejich volba se odvíjí hlavně od charakteru výsledného produktu. S jejich volbou souvisí i to, jakým pohybem bude materiál obráběn. Může jít o pohyb do řezu, stejně jako klasický posuv – pohyb do záběru, nebo se může jednat také o kolmý přísuv.